Szkoła z Chorwacji
Croatian Partner Contact

Osnovna skola Titusa Brezovackog 

Ta szkoła publiczna, mieści się na przedmieściach wschodniej części Zagrzebia, a swoją działalność rozpoczęła w 1964 roku.      Do 39 klas uczęszczają uczniowie w wieku od 7 do 14 lat, jest ich ponad 900. Opiekę nad nimi sprawuje 70 nauczycieli, w tym pedagog, logopeda i psycholog. Oprócz nauki języka angielskiego   i niemieckiego w placówce prowadzone są również zajęcia dodatkowe:                                                                                                - STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics),             - z astronomii oraz zajęcia w ramach programu GLOBE,                      - grupę teatralną,                                                                                      - kółko dziennikarskie,                                                                              - zajęcia z autoprezentacji,                                                                       - kółko debat.

Osnovna Skola Titus Brezovackog 

is a public school that started its activity in 1964. It is located in the eastern suburbs of Zagreb. Over 900 pupils, age of 7 to 14,              are enrolled in the school. They learn in 39 classes. There are 70 teachers in the school, including a pedagogue, a speech therapist and a psychologist. Students can learn foreign languages such as: English and German. The school offers a variety of extracurricular activities, such as:                                                                                    - STEM, Science, Technology, Engineering and Mathematics,              - astronomy and GLOBE project classes,                                                - school theatre,                                                                                        - journalistic activities,                                                                              - self-presentation workshops,                                                                - debating classes.


Company name

Osnovna skola Titusa Brezovackog

+385 1 38 97 080

https://www.ostitusabrezovackog.hr/