Spotkania-Meetings
Działania w czasie spotkań-Meetings actions

Międzynarodowe spotkania projektowe-transnational project meeting

Służące zarządzaniu projektem.

Mobilności-Mobilities

Działania służące uczeniu się, nauczaniu, szkoleniom - szkolenia dla kadry i uczniów, 

w tym wyjazdy.


Działania lokalne-Local activities

Zarządzanie projektem 

i jego wdrażanie, w tym działania lokalne.