Działania lokalne
Local activities

Warsztaty "Interesujące zawody"
"Interesting proffessions"-workshops

18-19 czerwca odbyły się w naszej szkole warsztaty, których celem było zapoznanie najmłodszych uczniów z zawodami: medycznymi, sportowymi, dziennikarskimi i mundurowymi. Powyższe zajęcia były przeprowadzone przez młodzież biorącą udział w projekcie Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces". Dziękujemy wszystkim nastoletnim organizatorom za profesjonalne przygotowanie niezmiernie ciekawych warsztatów, które poszerzyły wiedzę uczniów klas I-III na temat powyższych zawodów podaną w niezwykle atrakcyjny sposób. Brawo!

18th-19th June 2108 the workshops to familiarize the youngest students with medical, sports, journalism and uniform competitions took place. The above classes were conducted by young people taking part in the Erasmus + project "Plan your success today." We would like to thank all teen organizers for the professional preparation of extremely interesting workshops that have broadened the knowledge of students, in grades I-III, given in an extremely attractive way. Bravo!

Wideokonferencja

Video Conference

30 maja odbyła się w naszej szkole wideokonferencja zorganizowana w ramach projektu Erasmus+          "Już dziś zaplanuj swój sukces". Rozmowa miała miejsce przy użyciu platformy internetowej eTwinning Live. Wzięli w niej udział uczniowie z grup projektowych szkół partnerskich z Polski, Chorwacji    i Łotwy. W czasie wideokonferencji uczestnicy      mieli za zadanie odpowiedzieć poprawnie                  na wcześniej przygotowane przez ich rówieśników pytania dotyczące szkół, miast oraz krajów biorących udział w powyższym projekcie. Dzięki wykorzystaniu nowoczesnej technologii nastolatkowie nie tylko zobaczyli ponownie swoich rówieśników z krajów partnerskich, ale mogli również doskonalić umiejętność posługiwania się językiem angielskim. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za owocną współpracę i zaangażowanie.

Konkurs "Nasze pasje" 

Contest "Our Interests"

29 maja odbyło się rozstrzygnięcie konkursu "Nasze pasje" zorganizowanego w ramach realizacji projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces". Uczniowie mogli wykonać prezentacje multimedialną, film            lub portfolio dotyczące swojego hobby. Z prac wykonanych przez młodzież  mogliśmy się dowiedzieć, jak przekształcić pasję w zawód. Jury konkursu doceniło oryginalność w podejściu do tematu           oraz kreatywność uczestników.

Laureaci:

I miejsce: Nikola Cieniuch (VIb), Aleksandra Sacawa (VIIa), Natalia Zub (IVc)

II miejsce: Natalia Mitrus (IIIc), Natalia Nowak (VIc)

III miejsce: Anita Wojciechowska (IIIc), Hubert Kusyk (IIIb)

Profesionālo prasmju konkurss SkillsLatvia 25th April 2018.

Students from Latvia attended career education event SkillsLatvia in Riga

Dni Kriery

Career Day in Poland

Jednym z celów projektu Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces" jest wspieranie młodych ludzi w procesie podejmowania decyzji o wyborze dalszej ścieżki kształcenia. 24 kwietnia odbyły się w naszej szkole Targi Edukacyjne. Uczniowie klas VII oraz oddziałów gimnazjalnych mieli okazję zapoznać się z propozycjami następujących szkół średnich z powiatu i województwa:

- Zespołu Szkół w Ostrowie Lubelskim;

- Liceum Ogólnokształcącego w Puchaczowie;

- Państwowej Szkoły Budownictwa i Geodezji w Lublinie;

- Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 1 im. Zbigniewa Herberta w Lublinie;

- Zespołu Szkół nr 2 im. Simona Bolivara w Milejowie;

- Zespołu Szkół im. Króla Kazimierza Jagiellończyka w Łęcznej;

- Zespołu Szkół Górniczych w Łęcznej.

Przedstawiciele każdej placówki przygotowali szczegółowe informacje na temat aktualnej oferty edukacyjnej. Oprócz nauczycieli, przy każdym stanowisku znajdowali się również licealiści, którzy odpowiadali na pytania młodszych kolegów, a także chętnie dzielili się swoimi spostrzeżeniami i radami.

Targi cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród młodzieży. Impreza ta poszerzyła zakres działań w ramach preorientacji zawodowej podejmowanych w Szkole Podstawowej Nr 4 w Łęcznej i na stałe zagości w kalendarzu.

One of the main goals of Erasmus + project "Plan your success today" is to support young people in the decision-making process about the choice of a further education path. On 24th April, the Educational Fair was held at our school. The students of the 7th grades and junior high school had the opportunity to get some infotmation about the following secondary schools from our county and voivodship:

- The Complex of Schools in Ostrów Lubelski;

- The High School in Puchaczów;

- The State School of Building and Geodesy in Lublin;

- The High School No. 1 of Zbigniew Herbert in Lublin;

- The Complex of Schools No. 2 of Simon Bolivar in Milejów;

- The complez of Schools of King Casimir the Jagiellonian in Łęczna;

- The Complwex of Mining Schools in Łęczna.

Representatives of each school prepared detailed information about their current educational offer. Not only teachers but also students answered the questions of younger colleagues giving themuseful tips and pieces of advice.

The fairs were very popular among young people. This event broadened the scope of activities within the framework of professional pre-orientation undertaken at the Primary School No. 4 in Łęczna and will be permanently added to the school calendar.

30th April Zagrzeb, Chorwacja

Zagreb City Fair of Crafts 2018

Last week we visited Zagreb City Fair of Crafts 2018. The Fair is organized by Crafts Chamber in Zagreb every year to promote vocational education. It was fantastic!

Dzień Kariery w Chorwacji

Career Day in Croatia

CAREER DAY

On Tuesday, March 27th in Primary school Tituš Brezovački in Zagreb there was organized a Career Day for 8th Class Students. The project day lasted from 11:30 to 14:30, and was part of the Erasmus + project "Plan your success today!" Project. First, members of the Chamber of Craftsmen of Zagreb city represented their job through interviews. Mr. Nenad Zrinski presented the job of the chimney maker (Chimney craftsman Ferenc), Mr. Miljenko Vuk the job of the galanterist (Vuk Leather), Mr. Josip Žuglić presentet job locksmith (Locksmith Žuglić) and Mr. Zlatko Prosinečki presented construction job company (Construction company Prosinečki). Dear guests represented their job in a way that they were interviewed by Klara Tunjić, Tea Sekulić and Franka Šindler. After this point was followed by a pause for hardening with fine whips and juice and the possibility of personal conversation with guests.

After craftsmen, vocational high school students in Zagreb represented their schools and professions. The school for nurses Vinogradska was represented by Paulina Maljevac, Antonio Kovaček and Katarina Starčević. Technical school Ruđer Bošković was presented by students Nikola Kaužljar, Eugen Kalebic, Grgić Zdravko and Antonio Sertić. The School of Natural Science Vladimir Prelog was presented by Mia Stojak, and the Agricultural School in Zagreb was presented by Matija Balala and Professor Lucija Baškarić. After presentations and video shows, during the break, our students talk to high school students and take the promo materials of vocational high schools in Zagreb.

After the departure of all guests, followed the demonstration of documentary videos our Erasmus team students made during the job shadowing of certain occupations. Roko Šupe, Jakov Schramadei and Joško Radić showed video about the auto mechanic's job in Autowill cars company. Students Klara Tunjić, Franko Šindler and Tea Sekulić presented a video about the confectione at Congress Hotel Antunović. Lara Tot and Antonija Horvat interviewed Lara's mother, Mrs. Biljana Tot who is a pedicurist. Graphic designer's job in the Imago Advertising Agency was presented by Anja Krneta, Lucija Dragić, Luka Maloševac and Dino Islamović, while the job of the software developer was presented by Karlo Rafaj and Luka Maloševac. The job of chemical technician presented us by Ana Ciglenečki and Lucija Perković while interviewing employee of Kraš Food Industry.

We completed the Career Day with the QR game "Hunting for Occupations" for 8th grade students, and at the same time our little ones in 2nd grade had a quiz contest "Occupations are my interest". The winners of the QR Hunting game was the 8th A grade and the whole class was awarded with jumbo pizzas. The winners of the "Occupation are my interest " quiz was 2nd B class who won a full bag of cookies. After that, second grade classes were photographed on the topic "I want to be when I grow up".

Career day went fantastic and we thank all the guests that made it possible to make it as contentious as all the businesses and trades that enabled our students job shadowing. Career day was coordinated by the teacher Maja Sokač, and the coordinators of activities were teachers: Andrea Eberling Brkljačić, Sanja Martinko, Sanja Mataga and Katarina Radanović. Through program lead as student Anja Krneta and Erasmus students who organized Career day with teachers wereLucija Perković, Lucija Dragić, Lara Tot, Ana Ciglenecki, Antonija Horvat, Dino Islamovic, Luka Maloševac, Albert Maršić, Jakov Schramadei, Joško Radić, Franko Šindler, Klara Tunjić, Tea Sekulić and Karlo Rafaj.

We look forward to a new Career Day next year!

Koncert Młodych Talentów

The Young Talents Concert

W dniach 22 - 23 marca 2018 r. odbył się VII Koncert Młodych Talentów pod hasłem "Dawid & Przyjaciele". Motywem przewodnim tegorocznej edycji była przyjaźń w różnych odsłonach. Pierwszego dnia przygotowany program został zaprezentowany zaproszonym gościom, wśród których byli przedstawiciele władz miasta, dyrekcja szkoły, rodzice i nauczyciele.
Drugiego dnia koncert obejrzeli uczniowie naszej szkoły. Uczestnicy pokazali się w utworach wokalnych, tańcu, mini widowisku teatralno-muzycznym, kabarecie i beatboxe. W czasie koncertu można było podziwiać nieprzeciętne zdolności muzyczne Dawida, który zagrał na dzwonkach chromatycznych, klarnecie, akordeonie, saksofonie, harmonijce ustnej, kontrabasie, instrumentach klawiszowych              i perkusji.
Koncert został przygotowany przez panie: Bożenę Kozyrę, Martę Niedobylską, Wioletę Wójtowicz i Annę Bednarską przy współpracy     
z międzynarodowym projektem Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces" oraz dzięki sponsorom.

On 22nd - 23rd March 2018 The VII Young Talents Concert , under the slogan "David & Friends", took place in our school. The leitmotif of this year's edition was friendship in various scenes. On the first day the prepared program was presented to invited guests, including: representatives of the city authorities, school management, parents and teachers.

On the second day the concert was watched by our students. The participants showed their vocal, dance, cabaret and beatbox skills.

During the concert you could also admire the outstanding musical abilities of David who played the xylophones, clarinet, accordion, saxophone, oral harmonica, double bass, keyboard and drums.
The concert was organized by Bożena Kozyra, Marta Niedobylska, Wioleta Wójtowicz i Anna Bednarska in the cooperation with Erasmus+ "Plan Your Success Today!" team and other sponsors.

autor zdjęć: Witold Muszyński  

Konkurs na autoprezentację

A self-presentation contest

We wszystkich szkołach partnerskich odbyły się warsztaty "Jak cię widzą, tak cię piszą czyli o sztuce autoprezentacji."


            W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie szkół partnerskich w wieku 12-15 lat. Głównym celem powyższych zajęć było rozwijanie wśród uczniów umiejętności skutecznej autoprezentacji. 

            Ponadto w czasie warsztatów uczniowie:

 • zapoznali się pojęciem autoprezentacji;
 • poznali trzy zasady skutecznej komunikacji i autoprezentacji;
 • podali przykłady sytuacji, w których wykorzystuje umiejętność autoprezentacji;
 • poznali znaczenie komunikacji niewerbalnej i zrozumieli, że gesty, mimika, tembr głosu i strój mają istotne znaczenie w kontaktach z innymi;
 • mieli okazję analizować mowę ciała innych osób;
 • poznali w jaki sposób zastosować podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej dla własnych potrzeb.
           Wszyscy uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć. Uznali, że zdobyta w czasie warsztatów wiedza i umiejętności przydadzą im się w przyszłości. Według nich najciekawszym zadaniem było to, podczas którego mieli okazję analizować na zdjęciach mowę ciała prezydenta USA Baracka Obamy.

"Fine feathers make fine birds - the art of
self-presentation."


The workshop was attended by all pupils from partner schools aged 12-15. The main goal of the above classes was to develop students' skills of effective self-presentation.

In addition, during the workshops, students:

 • became familiar with the concept of self-presentation;
 • learned three principles of effective communication and self-presentation;
 • had the opportunity to analyze the body language of others;
 • got to know the meaning of non-verbal communication and understood that gestures, facial expressions, timbre of voice and outfit are important in dealing with others;
 • gave examples of situations in which the self-presentation skills are often used;
 • learned how to apply the basic principles of non-verbal communication to their own needs.

All students were interested in the subject matter of the classes. They decided that the knowledge and skills acquired during the workshops would be useful to them in the future. According to them, the most interesting task was the one during which they had the opportunity to analyze the body language of US President Barack Obama.

Warsztaty w Polsce - Workshops in Poland

Warsztaty w Chorwacji - Workshops in Croatia