Działania lokalne
Local activities

We wszystkich szkołach partnerskich odbyły się warsztaty "Jak cię widzą, tak cię piszą czyli o sztuce autoprezentacji."


            W warsztatach wzięli udział wszyscy uczniowie szkół partnerskich w wieku 12-15 lat. Głównym celem powyższych zajęć było rozwijanie wśród uczniów umiejętności skutecznej autoprezentacji. 

            Ponadto w czasie warsztatów uczniowie:

 • zapoznali się pojęciem autoprezentacji;
 • poznali trzy zasady skutecznej komunikacji i autoprezentacji;
 • podali przykłady sytuacji, w których wykorzystuje umiejętność autoprezentacji;
 • poznali znaczenie komunikacji niewerbalnej i zrozumieli, że gesty, mimika, tembr głosu i strój mają istotne znaczenie w kontaktach z innymi;
 • mieli okazję analizować mowę ciała innych osób;
 • poznali w jaki sposób zastosować podstawowe zasady komunikacji niewerbalnej dla własnych potrzeb.
           Wszyscy uczniowie byli zainteresowani tematyką zajęć. Uznali, że zdobyta w czasie warsztatów wiedza i umiejętności przydadzą im się w przyszłości. Według nich najciekawszym zadaniem było to, podczas którego mieli okazję analizować na zdjęciach mowę ciała prezydenta USA Baracka Obamy.

"Fine feathers make fine birds - the art of
self-presentation."


The workshop was attended by all pupils from partner schools aged 12-15. The main goal of the above classes was to develop students' skills of effective self-presentation.

In addition, during the workshops, students:

 • became familiar with the concept of self-presentation;
 • learned three principles of effective communication and self-presentation;
 • had the opportunity to analyze the body language of others;
 • got to know the meaning of non-verbal communication and understood that gestures, facial expressions, timbre of voice and outfit are important in dealing with others;
 • gave examples of situations in which the self-presentation skills are often used;
 • learned how to apply the basic principles of non-verbal communication to their own needs.

All students were interested in the subject matter of the classes. They decided that the knowledge and skills acquired during the workshops would be useful to them in the future. According to them, the most interesting task was the one during which they had the opportunity to analyze the body language of US President Barack Obama.

Warsztaty w Polsce - Workshops in Poland

Warsztaty w Chorwacji - Workshops in Croatia

Konkurs na autoprezentację

A self-presentation contest

Koncert Młodych Talentów

The Young Talents Concert

autor zdjęć: Witold Muszyński


W dniach 22 - 23 marca 2018 r. odbył się             VII Koncert Młodych Talentów pod hasłem          "Dawid & Przyjaciele". Motywem przewodnim tegorocznej edycji była przyjaźń w różnych odsłonach. Pierwszego dnia przygotowany program został zaprezentowany zaproszonym gościom, wśród których byli przedstawiciele władz miasta, dyrekcja szkoły, rodzice  i nauczyciele.
Drugiego dnia koncert obejrzeli uczniowie naszej szkoły. Uczestnicy pokazali się w utworach wokalnych, tańcu, mini widowisku teatralno-muzycznym, kabarecie i beatboxe. W czasie koncertu można było podziwiać nieprzeciętne zdolności muzyczne Dawida, który zagrał             na dzwonkach chromatycznych, klarnecie, akordeonie, saksofonie, harmonijce ustnej, kontrabasie, instrumentach klawiszowych                i perkusji.
Koncert został przygotowany przez panie: Bożenę Kozyrę, Martę Niedobylską, Wioletę Wójtowicz        i Annę Bednarską przy współpracy                           z międzynarodowym projektem Erasmus+ "Już dziś zaplanuj swój sukces" oraz dzięki sponsorom.


On 22nd - 23rd March 2018 The VII Young Talents Concert , under the slogan "David & Friends", took place in our school. The leitmotif  of this year's edition was friendship in various scenes. On the first day the prepared program was presented to invited guests, including: representatives of the city authorities, school management, parents and teachers.


On the second day the concert was watched    by  our students. The participants showed their vocal, dance, cabaret and beatbox skills. 

During the concert you could also admire         the outstanding musical abilities of David        who played the xylophones, clarinet, accordion, saxophone, oral harmonica, double bass, keyboard and drums.
The concert was organized by Bożena Kozyra, Marta Niedobylska, Wioleta Wójtowicz i Anna Bednarska in the cooperation with Erasmus+ "Plan Your Success Today!" team and other sponsors.

Dzień Kariery w Chorwacji

Career Day in Croatia

CAREER DAY

On Tuesday, March 27th in Primary school Tituš Brezovački in Zagreb there was organized a Career Day for 8th Class Students. The project day lasted from 11:30 to 14:30, and was part of the Erasmus + project "Plan your success today!" Project. First, members of the Chamber of Craftsmen of Zagreb city represented their job through interviews. Mr. Nenad Zrinski presented the job of the chimney maker (Chimney craftsman Ferenc), Mr. Miljenko Vuk the job of the galanterist (Vuk Leather), Mr. Josip Žuglić presentet job locksmith (Locksmith Žuglić) and Mr. Zlatko Prosinečki presented construction job company (Construction company Prosinečki). Dear guests represented their job in a way that they were interviewed by Klara Tunjić, Tea Sekulić and Franka Šindler. After this point was followed by a pause for hardening with fine whips and juice and the possibility of personal conversation with guests.

After craftsmen, vocational high school students in Zagreb represented their schools and professions. The school for nurses Vinogradska was represented by Paulina Maljevac, Antonio Kovaček and Katarina Starčević. Technical school Ruđer Bošković was presented by students Nikola Kaužljar, Eugen Kalebic, Grgić Zdravko and Antonio Sertić. The School of Natural Science Vladimir Prelog was presented by Mia Stojak, and the Agricultural School in Zagreb was presented by Matija Balala and Professor Lucija Baškarić. After presentations and video shows, during the break, our students talk to high school students and take the promo materials of vocational high schools in Zagreb.

After the departure of all guests, followed the demonstration of documentary videos our Erasmus team students made during the job shadowing of certain occupations. Roko Šupe, Jakov Schramadei and Joško Radić showed video about the auto mechanic's job in Autowill cars company. Students Klara Tunjić, Franko Šindler and Tea Sekulić presented a video about the confectione at Congress Hotel Antunović. Lara Tot and Antonija Horvat interviewed Lara's mother, Mrs. Biljana Tot who is a pedicurist. Graphic designer's job in the Imago Advertising Agency was presented by Anja Krneta, Lucija Dragić, Luka Maloševac and Dino Islamović, while the job of the software developer was presented by Karlo Rafaj and Luka Maloševac. The job of chemical technician presented us by Ana Ciglenečki and Lucija Perković while interviewing employee of Kraš Food Industry.

We completed the Career Day with the QR game "Hunting for Occupations" for 8th grade students, and at the same time our little ones in 2nd grade had a quiz contest "Occupations are my interest". The winners of the QR Hunting game was the 8th A grade and the whole class was awarded with jumbo pizzas. The winners of the "Occupation are my interest " quiz was 2nd B class who won a full bag of cookies. After that, second grade classes were photographed on the topic "I want to be when I grow up".

Career day went fantastic and we thank all the guests that made it possible to make it as contentious as all the businesses and trades that enabled our students job shadowing. Career day was coordinated by the teacher Maja Sokač, and the coordinators of activities were teachers: Andrea Eberling Brkljačić, Sanja Martinko, Sanja Mataga and Katarina Radanović. Through program lead as student Anja Krneta and Erasmus students who organized Career day with teachers wereLucija Perković, Lucija Dragić, Lara Tot, Ana Ciglenecki, Antonija Horvat, Dino Islamovic, Luka Maloševac, Albert Maršić, Jakov Schramadei, Joško Radić, Franko Šindler, Klara Tunjić, Tea Sekulić and Karlo Rafaj.

We look forward to a new Career Day next year!